_   _


Produktinformation

Vi har två olika produktserier – ”Health Care” och ”Sports Line”. Klicka på länkarna till vänster för mer information kring de olika produkterna.
Den generella policyn för bägge produktserierna är
kvalitet i varje led:

·    Huvuddelen av råvarorna kommer från de främsta tillverkarna i Europa, ff a Tyskland

·    Kvalitén analyseras vid flera tillfällen under produktionen, varav den sista analysen sker vid ett oberoende laboratorium i Sverige

·    Produkterna framställs inom europeisk farmaceutisk industri med sk GMP-standard, dvs inte inom livsmedelsindustri vilket är det vanliga när det gäller kosttillskott

·    Produkterna är framtagna i samarbete med nutritionister, nutritionsforskare och läkare

·    De enskilda produkterna består av flera ingredienser som samverkar med varandra

·    De flesta produkter förpackas i hygieniska och praktiska portionsförpackningar för maximal fräschhet och användarvänlighet

·    Målet är att samtliga produkter skall ha en mätbar effekt på prestationsförmåga, välbefinnande och/eller olika hälsoparametrar. NutriVision bekostar vetenskapliga studier för att bevisa detta.