Ny produkt
 
    
        förbättra prestationsförmågan
              
minska tröttheten
                
    snabbare återhämtning_ beta-AMIN-X |  Back _

beta-AMIN-X

beta-AMIN-XTM består av de mest intressanta fria aminosyrorna,
och är framtagen i enlighet med de allra senaste forskningsrönen på området. Det kanske mest unika med produkten är att den förbättrar
alla typer av prestationsförmåga – både uthållighet, styrka,
upprepade ruscher (t ex fotboll och ishockey), samt ökar
muskelmassan. Detta sker genom att beta-AMIN-XTM ökar din
förmåga att träna hårdare och längre tid vid höga belastningar.
Dessutom hjälper den din kropp att återhämta sig snabbare efter träningspasset.

Mycket utvecklingsarbete har lagts ner för att skapa ett Taste Improvement System (TIS) i beta-AMIN-XTM . Till skillnad från
andra produkter på marknaden som innehåller fria aminosyror har därför beta-AMIN-XTM god smak och blandbarhet i vatten.

Huvudingredienserna i beta-AMIN-XTM består av beta-alanin och de grenade aminosyror samt andra aminosyror som visat lovande resultat (bl a cystein och arginin). Tillsammans bildar de en produkt som varje idrottare har stor nytta av, speciellt om den används enligt NutriVisions riktlinjer.

 Kort sammanfattning om ingredienserna

beta-Alanin
-Ökar prestationsförmågan genom att:

   · motverka negativa effekter av mjölksyra, vilket ökar   
     arbetskapaciteten med >12%1

   · minska den neuromuskulära tröttheten2,3

   · förbättra andningsförmågan4

 -Fungerar antiinflammatoriskt, immunostimulerande, samt förbättrar
  sårläkning5

De grenade aminosyrorna (BCAA; leucin, isoleucin och valin)

   -Ger energi i muskulaturen under ansträngning

   -Minskar den centrala tröttheten6 (”hjärnas trötthet”)

   -Stimulerar återhämtning och muskeluppbyggnad6

 Cystein och arginin

    -Ökar muskelstyrka7.8

    -Minskar muskelskada vid hård träning9

    -Ökar mängden EPO som ger bättre syretransport8,10

    -Ökar blodflöde och ”muskelpump”

 
Bakgrund till beta-AMIN-XTM

Kroppen tillförs normalt aminosyror i form av kostproteiner. Dessa fungerar bra som ”byggstenar” till muskelmassa och andra vävnader som bryts ner vid hård träning. Tillförsel av fria aminosyror, å andra sidan, har under senare år visat sig ha regulatoriska effekter på metabolismen, speciellt muskulaturen.

Ett massivt tillskott av proteiner, t ex i form av ett proteinpulver, ger således musklerna ”byggstenar”, men för att ”trigga” igång muskelåterhämtning och muskeltillväxt har tillskott av enskilda aminosyror och viktig och kraftfull effekt. Man bör inte ta proteintillskott och fria aminosyror vid samma tillfälle, de fria aminosyrorna ”drunknar” då bland aminosyrorna från proteinerna och de specifika effekterna går förlorade.

Det optimala är därför att tillföra de viktigaste fria aminosyrorna före träningspasset (förebereder kroppen), och direkt efteråt tillföra en proteindrink med 10-30% kolhydrater av hög kvalitet (t ex ProTargo).  Detta ger ”byggstenar” till musklerna som då redan är ”triggade” av de fria aminosyrorna. Därigenom optimeras återhämtning och uppbyggnad av musklerna, och följaktligen förbättras prestationsförmåga och kroppssammansättning.

Fria aminosyror kan även med fördel tillföras under andra tider på dygnet, under förutsättning det sker på fastande mage, förslagsvis en timme före måltid, samt vid sänggåendet.

beta-Alanin

Forskare har länge intresserat sig för ämnet karnosin (ej att förväxla med karnitin). Karnosin består av två aminosyror - histidin och beta-alanin - och återfinns framför allt i muskelvävnad, men även i centrala nervsystemet.  Vältränade människor, exempelvis sprinters11 och kroppsbyggare12  har betydligt mer karnosin i sina muskler än otränade.

Man har länge känt till karnosinets roll som en mycket viktig muskelbuffert (motverkar negativa ”mjölksyraeffekter”). Karnosin är dock även en kraftfull antioxidant och skyddar muskelfibrerna från olika skador inklusive åldrande. Karnosin har under många år sålts som ett kosttillskott, framför allt till människor som vill ”hålla sig unga”. Dessvärre har människor, till skillnad från de flesta djurarter, ett enzym i blodet som bryter ner karnosin innan det når muskelvävnaden. Att äta karnosin har därför varit ett dyrt och ineffektivt sätt att öka karnosinkoncentrationen i muskulaturen.

Delvis samma forskare som i början på 90-talet började utforska kreatinets prestationshöjande effekter teoretiserade att beta-alanin är den begränsade aminosyran för syntes av karnosin, och att genom tillföra beta-alanin skulle mängden karnosin öka13. I en studie från 2006 visade sig detta stämma - koncentrationen av karnosin ökade med hela 60% i muskulaturen efter 2-4 veckors intag av några gram beta-alanin13 (den normala kosten ger oss ungefär 500 mg beta-alanin dagligen).

Eftersom det finns ett samband mellan hur mycket karnosin man har i musklerna och prestationsförmåga14 var förstås frågan om ett tillskott av beta-alanin skulle förbättra prestationsförmågan. Svaret är ja, flera studier har nu visat förbättrad prestationsförmåga mätt på flera olika sätt. Mekansmerna bakom detta har varit flera:

  -ökad mjölksyratröskel1 (kroppen blir duktigare på att utnyttja
   aerob metabolism, dvs syre)

  -minskar den neuromuskulära tröttheten2,3 (dvs att musklerna
   klarar av att ta emot signaler från nervsystemet även under
   hård belastning)

 -förbättrad andningsförmågan4 (ökar ”ventilatory treshold”)

Om inte detta är nog fungerar beta-alanin antiinflammatoriskt tärande för immunförsvaret. Detta leder till snabbare återhämtning och förbättrad sårläkning5

Även tillförsel av kreatinmonohydrat har under vissa förutsättningar betydande effekter, och man har därför testat i studier att ge både kreatin och beta-alanin. Man har antytt att effekten förbättras ytterligare om man ger denna kombination, men analyserar man data noggrant tycks dessvärre inte någon tydlig sådan effekt finnas3,4,16. Även om det inte är fel att kombinera beta-alanin och kreatin, är sannolikt det optimala att man använder kreatin och beta-alanin i växelvisa cykler (se bruksanvisning nedan).

Cystein och arginin

Cystein är kanske idrottsnutritionens mest underskattade aminosyra. Bland annat har tillförsel av L-cystein, i form av intravenöst acetyl-cystein, förlängd tiden till utmattning i cykeltest med c:a 25%17,18 Oralt intag har visat sig öka muskelstyrka i flera studier7,8. Så lite som 500 mg cysteintillskott dagligen till hårt tränade basketspelare har visat på mindre muskel- och DNA-skador9. Mekanismen är dels ökad mängd av det viktiga ämnet glutation, men även stimulering av den sk natriumkaliumpumpen, som annars nedregleras vid hårt arbete och leder till muskulär trötthet. Cystein ökar även mängden av hormonet EPO på ett naturligt sätt med upp till 161%8,10, som i sin tur förbättrar syretransporten i kroppen.

Arginin är mest känt som en ”byggsten” till kväveoxid (NO), som i sin tur ökar blodflödet (och därmed syre- och näringstransporten) och ”pumpkänslan” i muskulaturen. Vad som är mindre känt är att mängden arginin i blodet korrelerar till muskelstyrka och att kombinationen av att öka arginin och cysteinkoncentrationen är speciellt gynnsamt för styrka och prestationsförmåga8.

Grenade aminosyror

Till de grenade aminosyrorna (BCAA) hör leucin, isoleucin och valin. Till skillnad från övriga aminosyror i kroppen omsätts de framför allt i muskulaturen. De har tilldragit sig stort intresse från forskarhåll, speciellt leucin. Denna aminosyra har en regulatorisk roll i proteinsyntesen, dvs leucin stimulerar muskeluppbyggnad, speciellt efter styrketräning6. När det gäller uthållighetsträning tycks leucin snarare hämma muskelnedbrytning19. I bägge fall påskyndas återhämtning efter träning och därmed prestationsförmåga på längre sikt.

För uthållighetsidrottare har BCAA även en annan intressant egenskap, nämligen minskad sk central trötthet20. Detta är en trötthet som uppstår i huvudet, snarare än i kroppen. Genom att behålla den ”piggheten i skallen” orkar man helt enkelt prestera under en längre tid.
 

 
Bruksanvisning

beta-AMIN-XTM består av ett pulver som blandas noggrant med vatten innan det drickes, gärna i en ”shaker”. Produkten kan användas på två olika sätt:

1) 15-30 min före varje träningspass/tävling tas en portion (10 g), helst på fastande mage. Efter träningspasset tas ett kosttillskott med hög proteinhalt och lämpliga kolhydrater, förslagsvis 50 g ProTargo.

2) Förutom intag enligt ovan kan periodvis (t ex tunga träningsperioder) en portion (10 g) tas vid 3-5 tillfällen utspridda under dagen, gärna en timme före måltid, samt vid sänggåendet.

Ett lämpligt upplägg med kreatin är att använda kreatin under 4 veckor (5-20 g/d), där man använder beta-AMIN-XTM endast före träning. Under den sista veckan med kreatin upptrappas
beta
-AMIN-XTM
till 4-5 doseringstillfällen per dag. Under nästkommande 4 veckor intas inte kreatin (eller en underhållsdos på 1-2 g/d), men man behåller 10 g
beta-AMIN-XTM
4-5 gånger per dag. Efter detta upprepas en kreatincykel enligt ovan. Man växlar således mellan högdos kreatin och högdos beta-AMIN-XTM. Som kreatinprodukt används förslagsvis NutriVisions nya produkt TransForm-X som lanseras under hösten -07.

Biverkningar

beta-AMIN-XTM har inga farliga biverkningar. Dock kan en del individer uppleva en stickande/krypande känsla i huden c:a 20 minuter efter intag som håller i sig någon timme. Detta fenomen avtar vid fortsatt bruk av beta-AMIN-XTM och kan helt undvikas ifall man långsamt trappar upp dosen. Intag tillsammans med måltid fördröjer upptaget och därmed minskas risken för bieffekter.

Innehåll

Ett struket doseringsmått (=en portion) innehåller:

-L-Leucin 1060 mg

-beta-Alanin 1000 mg

-L-Cystein 555 mg

-L-Arginin 555 mg

-L-Isoleucin 480 mg

-L-Valin 480 mg

-L-Glutaminpeptider 370 mg


Referenser

1.Hill CA Harris RC, Kim HJ, Harris BD, Sale C, Boobis LH, Kim CK, Wise JA. Influence of beta-alanine supplementation on skeletal muscle carnosine concentrations and high intensity cycling capacity.  Amino Acids. 2007 Feb;32(2):225-33.

2. Stout JR, Cramer JT, Zoeller RF, Torok D, Costa P, Hoffman JR, Harris RC, O'kroy J. Effects of beta-alanine supplementation on the onset of neuromuscular fatigue and ventilatory threshold in women. Amino Acids. 2007 Apr;32(3):381-6.

3 Stout JR, Cramer JT, Mielke M, O'Kroy J, Torok DJ, Zoeller RF. Effects of twenty-eight days of beta-alanine and creatine monohydrate supplementation on the physical working capacity at neuromuscular fatigue threshold. J Strength Cond Res. 2006 Nov;20(4):928-31.

4 Zoeller RF, Stout JR, O'kroy JA, Torok DJ, Mielke M Effects of 28 days of beta-alanine and creatine monohydrate supplementation on aerobic power, ventilatory and lactate thresholds, and time to exhaustion.  Amino Acids. 2006 Sep 5

5. Nagai K, Suda T Realization of spontaneous healing function by carnosine. Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1988 Aug;10(8):497-507.

6. Blomstrand E, Eliasson J, Karlsson HK, Kohnke R.  Branched-chain amino acids activate key enzymes in protein synthesis after physical exercise. J Nutr. 2006 Jan;136(1 Suppl):269S-73S. Review.

7 Matuszczak Y, Farid M, Jones J, Lansdowne S, Smith MA, Taylor AA, Reid MB.  Effects of N-acetylcysteine on glutathione oxidation and fatigue during handgrip exercise. Muscle Nerve. 2005 Nov;32(5):633-8

8. Hauer K, Hildebrandt W, Sehl Y, Edler L, Oster P, Droge W.  Improvement in muscular performance and decrease in tumor necrosis factor level in old age after antioxidant treatment. J Mol Med. 2003 Feb;81(2):118-25

9. Tsakiris S, Parthimos T, Parthimos N, Tsakiris T, Schulpis KH. The beneficial effect of L-cysteine supplementation on DNA oxidation induced by forced training. Pharmacol Res. 2006 Apr;53(4):386-90.

10. Hildebrandt W, Alexander S, Bartsch P, Droge W.  Effect of N-acetyl-cysteine on the hypoxic ventilatory response and erythropoietin production: linkage between plasma thiol redox state and O(2) chemosensitivity. Blood. 2002 Mar 1;99(5):1552-5

11. Parkhouse WS, McKenzie DC, Hochachka PW, Ovalle WK.  Buffering capacity of deproteinized human vastus lateralis muscle. J Appl Physiol. 1985 Jan;58(1):14-7

12 Tallon MJ, Harris RC, Boobis LH, Fallowfield JL, Wise JA. The carnosine content of vastus lateralis is elevated in resistance-trained bodybuilders. J Strength Cond Res. 2005 Nov;19(4):725-9

13. Harris RC, Tallon MJ, Dunnett M, Boobis L, Coakley J, Kim HJ, Fallowfield JL, Hill CA, Sale C, Wise JA. The absorption of orally supplied beta-alanine and its effect on muscle carnosine synthesis in human vastus lateralis. Amino Acids. 2006 May;30(3):279-89.

14. Suzuki Y, Ito O, Mukai N, Takahashi H, Takamatsu K.  High level of skeletal muscle carnosine contributes to the latter half of exercise performance during 30-s maximal cycle ergometer sprinting. Jpn J Physiol. 2002 Apr;52(2):199-205

16. Hoffman J, Ratamess N, Kang J, Mangine G, Faigenbaum A, Stout J.  Effect of creatine and beta-alanine supplementation on performance and endocrine responses in strength/power athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2006 Aug;16(4):430-46

17. McKenna MJ, Medved I, Goodman CA, Brown MJ, Bjorksten AR, Murphy KT, Petersen AC, Sostaric S, Gong X. N-acetylcysteine attenuates the decline in muscle Na+,K+-pump activity and delays fatigue during prolonged exercise in humans. J Physiol. 2006 Oct 1;576(Pt 1):279-88

18. Medved I, Brown MJ, Bjorksten AR, Murphy KT, Petersen AC, Sostaric S, Gong X, McKenna MJ.  N-acetylcysteine enhances muscle cysteine and glutathione availability and attenuates fatigue during prolonged exercise in endurance-trained individuals. J Appl Physiol. 2004 Oct;97(4):1477-85.

 19. Blomstrand E, Saltin B  BCAA intake affects protein metabolism in muscle after but not during exercise in humans. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2001 Aug;281(2):E365-74.

20 Blomstrand E. A role for branched-chain amino acids in reducing central fatigue. J Nutr. 2006 Feb;136(2):544S-547S