Maximera

                         din
                         prestationsförmåga

 
_ Virilazer | Therm-X Energy | MyoForm-X | ProTargo | Lipolar | Back _

Virilazer 

Vid ökad belastning på kroppen, t ex vid intensifierad träning, startar stressreaktioner. På kort sikt minskar mängden signalsubstanser i hjärnan och senare ändras även balansen mellan de nedbrytande och de anabola hormonerna. Man blir trött och viljelös. Träningen sliter på kroppen istället för att bygga upp den. NutriVision har därför tagit fram en revolutionerande produkt som stimulerar signalsubstanserna och hormonerna så du kan maximera din prestationsförmåga  – fysiskt, mentalt och sexuellt!

Rhodiola rosea (rosenrot) är en så kallad adaptogen, men till skillnad från t ex ginseng känner de flesta av effekten redan efter 30 minuter1. Dess främsta verkningsmekanism är att påverka signalsubstanserna dopamin, serotonin och noradrenalin på ett positivt sätt, men även att öka mängden beta-endorfiner2. Dessa morfinlikande ämne ger dig välbefinnande och smärtlindring. Endorfinerna frisätts även vid träning och kan förklara varför man mår så bra av att hålla sig aktiv, och att träning nästan kan bli beroendeframkallande. När beta-endorfinerna, och signalsubstanserna sviktar minskar lusten för träning, men även ofta för andra aktiviteter i livet såsom sex. Mängder av studier på människor visar att Rhodiola rosea verkligen fungerar. Det visar sig genom att förbättra hjärnans funktion3-8 (reaktionstid, förbättrade resultat vid tentamen, välmående, etc), men även den fysiska prestationsförmågan ökas7,9. Det är anmärkningsvärt att Rhodiola förbättrar mental och fysisk prestationsförmåga redan 1-24 timmar efter intag1,7,8! Detta till skillnad från andra adaptogener som behöver flera veckor på sig för att fungera, och som dessutom bara fungerar vid kronisk stress och på äldre personer.  Nyligen har det visat sig att Rhodiola rosea är antiinflammatoriskt10 vilket är bra eftersom inflammation är muskelnedbrytande, men ännu mer intressant är kanske att Rhodiola rosea skyddar muskelfibern från sönderfall efter hård träning10. Rhodiola rosea bygger effektivt upp ATP-nivån i muskulatur efter ansträngning, dvs förbättrar muskelns energistatus11. Även sömnkvalitén förbättras, och sömnbehovet minskas vid intag av Rhodiola rosea6.

Medan Rhodiola rosea påverkar signalsubstanser positivt via det så kallade sympatiko-adrenala systemet påverkar acetyl-L-karnitin (ALC) dessutom det hypertalamiska hypofysadrenala systemet, och därmed balansen mellan katabola (kortisol) och anabola hormoner12 (testosteron, IGF-1). Dessa hormoner påverkas i negativ riktning vid hård träning, framför allt överträning, vilket leder till muskelnedbrytning och fettansamling. Ett bevis för ALC:s kraftfulla effekt demonstrerades nyligen på 120 män i 60-årsåldern som antingen fick ALC,  testosteron eller placebo. Både testosteron och ALC ökade välbefinnandet och erektionsförmågan, men ALC var signifikant effektivare än testosteron för potensen13.  Acetyl-L-karnitin är den enda kosttillskott som visat sig ha en betydande positiv effekt på IGF-1 systemet (kroppens viktigaste muskelanabola hormon), genom att kraftigt öka mängden biologiskt aktivt IGF-114 (nästan 10 gånger!). Det är också visat att karnitintillskott skyddar muskelfibern mot skador vid hård träning och minskar träningsvärk,15,16 samt stimulerar musklens nervsystem – en viktig faktor för prestationsförmåga. Vidare skyddar ALC mitokondrierna i muskeln och hjälper dem att förbränna fett. Precis som Rhodiola rosea har det visat sig att ALC förbättrar inlärning och minne hos människor, samt förbättrar sömnen.

Zinkbrist är vanligt, inte minst hos idrottare där så många som 90% tycks ha en brist17.  Det finns ett nära samband med zinkbrist och låga nivåer av testosteron hos män18. Intressant nog kan ett tillskott av zinkglukonat fördubbla  testosteronkoncentrationen18.  Zink behövs även för att det muskelanabola IGF-1 systemet skall fungera optimalt.

Genom att inta Rhodiola rosea tillsammans med ALC och zinkglukonat uppnås ett flertal synergistiska effekter. Detta leder i slutändan till ökat välbefinnande, större lust till träning, snabbare återhämtning och muskeltillväxt, effektiviserad fettförbränning och förbättrade hjärnfunktioner. Sist, men inte minst, stimuleras sexualdriften hos bägge kön och erektionsförmågan hos män.
 

1.       Panossian A & Wagner H. Stimulating effect of adaptogens: an overview with particular reference to their efficacy following single dose administration. Phytother Res. 2005 Oct 31;19(10):819-838

2.       Kelly GS. Rhodiola rosea: a possible plant adaptogen. Altern Med Rev. 2001 Jun;6(3):293-302.

3.       Shevtsov VA et al.  A randomized trial of two different doses of a SHR-5 Rhodiola rosea extract versus placebo and control of capacity for mental work. Phytomedicine. 2003 Mar;10(2-3):95-105

4.       Darbinyan V et al.  Rhodiola rosea in stress induced fatigue--a double blind cross-over study of a standardized extract SHR-5 with a repeated low-dose regimen on the mental performance of healthy physicians during night duty. Phytomedicine. 2000 Oct;7(5):365-71

5.       Spasov AA et al [The effect of the preparation rodakson on the psychophysiological and physical adaptation of students to an academic load] Eksp Klin Farmakol. 2000 Jan-Feb;63(1):76-8

6.       Spasov AA et al A double-blind, placebo-controlled pilot study of the stimulating and adaptogenic effect of Rhodiola rosea SHR-5 extract on the fatigue of students caused by stress during an examination period with a repeated low-dose regimen. Phytomedicine. 2000 Apr;7(2):85-9

7.       De Bock K et al. Acute Rhodiola rosea intake can improve endurance exercise performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2004 Jun;14(3):298-307.

8.       Bogatova RI et al [Evaluation of the effect of a single dose of phytoadaptogen on human's working ability during long-term isolation] Aviakosm Ekolog Med. 1997;31(4):51-4.

9.       Bucci LR. Selected herbals and human exercise performance. Am J Clin Nutr. 2000 Aug;72(2 Suppl):624S-36S

10.   Abidov M et al Extract of Rhodiola rosea radix reduces the level of C-reactive protein and creatinine kinase in the blood. Bull Exp Biol Med. 2004 Jul;138(1):63-4.

11.   Abidov M et al.  Effect of extracts from Rhodiola rosea and Rhodiola crenulata (Crassulaceae) roots on ATP content in mitochondria of skeletal muscles. Bull Exp Biol Med. 2003 Dec;136(6):585-7.

12.   Bidzinska B, J Neuroendocrinol. Acetyl-L-carnitine effect on pituitary and plasma beta-endorphin responsiveness to different chronic intermittent stressors. 1993 Apr;5(2):151-5.

13.   Cavallini G et al. Carnitine versus androgen administration in the treatment of sexual dysfunction, depressed mood, and fatigue associated with male aging. Urology. 2004 Apr;63(4):641-6.

14.   Di Marzio L Acetyl-L-carnitine administration increases insulin-like growth factor 1 levels in asymptomatic HIV-1-infected subjects: correlation with its suppressive effect on lymphocyte apoptosis and ceramide generation. Clin Immunol. 1999 Jul;92(1):103-10.

15.   Volek JS et al L-Carnitine L-tartrate supplementation favorably affects markers of recovery from exercise stress. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2002 Feb;282(2):E474-82.

16.   Giamberardino MA. Effects of prolonged L-carnitine administration on delayed muscle pain and CK release after eccentric effort. Int J Sports Med. 1996 Jul;17(5):320-4.

17.   Micheletti A et al. Zinc status in athletes: relation to diet and exercise.Sports Med. 2001;31(8):577-82.

18.   Prasad AS et al. Zinc status and serum testosterone levels of healthy adults. Nutrition. 1996 May;12(5):344-8