_ Nutritionsinfo | Bli återförösäljare | Visa återförsäljare _

Kontakta oss

NutriVision Research & Development Sweden AB
Uppsala Science Park
751 83  UPPSALA

Affärsfrågor
Telefon. 018 - 51 21 40
Fax: 018 - 51 21 80
E-post: management@nutrivision.se

Konsumentkontakt
Telefon: 018 - 10 28 30
E-post: info@nutrivision.se

Komplicerade produktfrågor och/eller rent medicinska frågeställningar
E-post. research@nutrivision.se

International contacts
NutriVision Research & Development Sweden AB
Uppsala Science Park
SE-751 83  UPPSALA
SWEDEN

Phone: +46 18 51 21 40
Fax: +46 18 51 21 80
E-mail: management@nutrivision.se