_ Nutritionsinfo | Bli återförösäljare | Visa återförsäljare _


NutriVision Research & Development Sweden AB bildades för att genom forskning och vetenskap utveckla nya spännande produkter med dokumenterade effekter på hälsa och välbefinnande, likaväl som på fysisk och mental prestationsförmåga.

För att upprätthålla en bred kontaktyta mot forsknings- och universitetsvärlden har NutriVision sitt huvudkontor på Uppsala Science Park. Detta är ett område med cirka 130 företag - de flesta verksamma inom det biomedicinska forskningsområdet. NutriVision håller till i byggnaden ovan.

Vid utvecklandet av de nya produkterna använder sig NutriVision av nutritionister, näringsforskare och läkare på konsultbasis, var och en med hög kompetens på just det område som produkten är tänkt för.

En stor del av omsättningen investeras i vetenskapliga studier för att påvisa produkternas effektivitet. I utvalda fall sker denna dokumentation i form av jämförande studier med motsvarande produkt från kosttillskotts- och/eller läkemedelsmarknaden.

Produkterna vars introduktion sker under år 2001 består av kända substanser som var och en har en dokumenterad effekt. NutriVisions forsknings- och utvecklingsavdelning har dock lyckats att välja ut de substanser som bildar intrikata synergismer, d.v.s. de som förstärker varandras effekter.

Med hjälp av olika galeniska beredningar och teknologier - med sitt ursprung i den farmaceutiska industrin - kommer effektiviteten hos redan kända hälso- och kosttillskott att kunna ökas ytterligare.

Att använda sig av högsta kvalitet i varje led av produktionen är givetvis en självklarhet för NutriVision.