_ Lipolar | Tarm-X |Virilazer | Övriga produkter | Tillbaka _

Virilazer
 

Alltfler människor upplever kronisk trötthet, viljelöshet, sänkt sexualdrift, diffusa muskelsmärtor och sömnproblem. Ofta bottnar problemen i att man utsatt kroppen för en alltför stor belastning, både fysiskt och psykiskt. Kroppen reagerar då med olika typer  stressreaktioner. På kort sikt minskar mängden signalsubstanser i kroppen och senare ändras även balansen mellan olika hormonerna. Man hamnar i en ond cirkel som är svår att ta sig ur. NutriVision har därför tagit fram en revolutionerande produkt som stimulerar signalsubstanserna och hormonerna så du kan öka ditt välmående och maximera din prestationsförmåga  – fysiskt, mentalt och sexuellt!

Rhodiola rosea (rosenrot) är en så kallad adaptogen, men till skillnad från t ex ginseng känner de flesta av effekten redan efter 30 minuter1. Dess främsta verkningsmekanism är att stödja funktionen hos olika signalsubstanserna (dopamin, serotonin och noradrenalin) på ett positivt sätt, men även att öka mängden beta-endorfiner2. Dessa morfinlikande ämne ger dig välbefinnande och smärtlindring på ett naturligt sätt. Endorfinerna frisätts även vid träning och kan förklara varför man mår så bra av att hålla sig aktiv, och att träning nästan kan bli beroendeframkallande. När beta-endorfinerna, och signalsubstanserna sviktar minskar livslusten. Aktivteter som sex blir inte längre lustfyllt.

Mängder av studier på människor visar att Rhodiola rosea verkligen fungerar. Det visar sig genom att förbättra hjärnans funktion3-8 (reaktionstid, förbättrade resultat vid tentamen, ökat välmående etc), men även den fysiska prestationsförmågan ökas7,9. Det är anmärkningsvärt att Rhodiola förbättrar mental och fysisk prestationsförmåga redan 1-24 timmar efter intag1,7-8! Detta till skillnad från andra adaptogener som behöver flera veckor på sig för att fungera, och som dessutom bara fungerar vid kronisk stress och på äldre personer.  Nyligen har det visat sig att Rhodiola rosea är antiinflammatoriskt10 vilket är bra eftersom inflammation ökar risken för åderförkalkning och hjärtkärlsjukdom. Rhodiola rosea bygger effektivt upp ATP-nivån i muskulatur efter ansträngning, dvs förbättrar muskelns energiinnehåll11. Just brist på ATP noteras vid sjukdomar såsom fibromyalgi.12  Även sömnkvalitén förbättras, och sömnbehovet minskas vid intag av Rhodiola rosea6.

Acetyl-L-karnitin (ALC) är ett naturligt ämne. Ungefär en fjärdedel av allt ALC i kroppen kommer via kosten, medan resterande del har kroppen själv tillverkat. ALC påverkar balansen mellan nedbrytande och uppbyggande hormoner, speciellt under stressfulla förhållanden.13 Vid överansträngning och utmattningssyndromet (”utbrändhet”) tar de nedbrytande hormonerna över, vilket ofta leder till fetma och muskelnedbrytning. Japanska forskare har nyligen konstaterat att kroniskt utmattade patienter har brist på ALC i kroppen, och i vissa delar av hjärnan.14  Acetyl-L-karnitin, har mycket riktigt visat sig fungera vid utmattningssyndromet,15 faktiskt effektivare än gängse läkemedelsbehandling.16 ALC är även effektivt vid sk polyneuropatier18 - dvs ett mycket obehagligttillstånd med smärtor och nedsatt känsel i underkroppen - vilket är tur eftersom skolmedicinen inte har mycket att erbjuda (ifall orsaken inte är B12-brist).Vidare skyddar ALC de energiproducerande mitokondrierna i muskeln och hjälper dem att förbränna fett. Dåligt fungerande mitokondrier anses idag kunna ge upphov till muskelsmärtor,  åldersdiabetes och tidigt åldrande.19

Ytterligare bevis för ALC:s kraftfulla effekt demonstrerades nyligen på 120 män i 60-årsåldern som antingen fick ALC,  testosteron eller placebo. Både testosteron och ALC ökade välbefinnandet och erektionsförmågan, men ALC var betydligt effektivare än testosteron för potensen20. Precis som Rhodiola rosea har det visat sig att ALC förbättrar inlärning och minne hos människor, samt förbättrar sömnen.

Zinkbrist är vanligt, inte minst hos patienter med muskelsmärtor. Det finns ett samband mellan låga nivåer av zink i blodet och smärtupplevelsen vid fibromyalgi.21

Genom att inta Rhodiola rosea tillsammans med ALC och zinkglukonat uppnås ett flertal synergistiska effekter. Detta leder i slutändan till ökat välbefinnande, större lust till fysikt aktivitet, effektiviserad fettförbränning, mindre smärta och förbättrade hjärnfunktioner. Sist, men inte minst, stimuleras sexualdriften hos bägge kön och erektionsförmågan hos män.

1.   Panossian A & Wagner H. Stimulating effect of adaptogens: an overview with particular reference to their efficacy following single dose administration. Phytother Res. 2005 Oct 31;19(10):819-838

2.    Kelly GS. Rhodiola rosea: a possible plant adaptogen. Altern Med Rev. 2001 Jun;6(3):293-302.

3.   Shevtsov VA et al.  A randomized trial of two different doses of a SHR-5 Rhodiola rosea extract versus placebo and control of capacity for mental work. Phytomedicine. 2003 Mar;10(2-3):95-105

4.   Darbinyan V et al.  Rhodiola rosea in stress induced fatigue--a double blind cross-over study of a standardized extract SHR-5 with a repeated low-dose regimen on the mental performance of healthy physicians during night duty. Phytomedicine. 2000 Oct;7(5):365-71

5.   Spasov AA et al [The effect of the preparation rodakson on the psychophysiological and physical adaptation of students to an academic load] Eksp Klin Farmakol. 2000 Jan-Feb;63(1):76-8

6.   Spasov AA et al A double-blind, placebo-controlled pilot study of the stimulating and adaptogenic effect of Rhodiola rosea SHR-5 extract on the fatigue of students caused by stress during an examination period with a repeated low-dose regimen. Phytomedicine. 2000 Apr;7(2):85-9

7.    De Bock K et al. Acute Rhodiola rosea intake can improve endurance exercise performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2004 Jun;14(3):298-307.

8.    Bogatova RI et al [Evaluation of the effect of a single dose of phytoadaptogen on human's working ability during long-term isolation] Aviakosm Ekolog Med. 1997;31(4):51-4.

9.    Bucci LR. Selected herbals and human exercise performance. Am J Clin Nutr. 2000 Aug;72(2 Suppl):624S-36S

10.  Abidov M et al Extract of Rhodiola rosea radix reduces the level of C-reactive protein and creatinine kinase in the blood. Bull Exp Biol Med. 2004 Jul;138(1):63-4.

11.  Abidov M et al.  Effect of extracts from Rhodiola rosea and Rhodiola crenulata (Crassulaceae) roots on ATP content in mitochondria of skeletal muscles. Bull Exp Biol Med. 2003 Dec;136(6):585-7.

12.  Park JH et al. Use of P-31 magnetic resonance spectroscopy to detect metabolic abnormalities in muscles of patients with fibromyalgia. Arthritis Rheum. 1998 Mar;41(3):406-13.

13.  Bidzinska B, J Neuroendocrinol. Acetyl-L-carnitine effect on pituitary and plasma beta-endorphin responsiveness to different chronic intermittent stressors. 1993 Apr;5(2):151-5.

14.  Okada T et al Mechanisms underlying fatigue: a voxel-based morphometric study of chronic fatigue syndrome. BMC Neurol. 2004 Oct 4;4(1):14.

15. Vermeulen RC & Scholte HR Psychosom Exploratory open label, randomized study of acetyl- and propionylcarnitine in chronic fatigue syndrome. Med. 2004 Mar-Apr;66(2):276-82.

16.  Plioplys AV & Plioplys S. Amantadine and L-carnitine treatment of Chronic Fatigue Syndrome. Neuropsychobiology. 1997;35(1):16-23.

17.  Onofrj M et al. L-acetylcarnitine as a new therapeutic approach for peripheral neuropathies with pain. Int J Clin Pharmacol Res. 1995;15(1):9-15

18.  Ames BN & Liu J. Delaying the mitochondrial decay of aging with acetylcarnitine. Ann N Y Acad Sci. 2004 Nov;1033:108-16.

19.  Cavallini G et al. Carnitine versus androgen administration in the treatment of sexual dysfunction, depressed mood, and fatigue associated with male aging. Urology. 2004 Apr;63(4):641-6.

20.  Russell J et al. The role of zinc in fibromyalgia [FMS] pain – a pilote study. www.afsafund.org/update0702abs.htm