_ Lipolar | Tarm-X |Virilazer | Övriga produkter | Tillbaka _


T
arm-X Balans

Vår magtarmkanal är anpassad till ett helt annat liv än det vi lever idag. Stressen och dåliga matvanor påfrestar magtarmkanalen som oftare än vi kanske tror tar skada. Senare forskning har visat att dålig tarmhälsa leder till mängder av olika hälsoproblem.
Allt fler människor har därför upptäckt att en fungerade mage och tarm är en förutsättning för att vi skall må bra till kropp och själ.  
För att hjälpa magtarm-kanalen på bästa sätt har NutriVision Research & Development i samarbete med läkare och forskare tagit fram troligtvis världen mest genomtänkta produkt på området – Tarm-X Balans. 

Magtarmkanlen kan grovt indelas i magsäck, tunntarm och tjocktarm (kolon). Dagens kosthållning i kombination med stress gör att magtarmkanalen för eller senare ger upp. Detta visar sig som diarré, magont, förstoppning, halsbränna, gasbildning, uppkördhets-känsla, rapningar med flera problem. Nämn den person som periodvis inte har dessa problem! De är alla kroppens varningssignaler för att något är på tok.

Orsaken till symptomen kan uppstå i varje del av magtarmkanalen. Ofta sprider sig funktionsstörningen till andra delar av magtarmkanalen och detta förklarar att symtomen kan se så annorlunda ut.
För att komma till rätta med problemen måste därför varje del av magtarmkanalen få en chans att komma i balans igen.

Tarm-X Balans innehåller därför ämnen som påverkar både magsäck, tunntarm och kolon på ett gynnsamt sätt. Detta gör produkten helt unik på marknaden, inte bara i fråga om sammansättning och funktion, utan också i fråga om effektivitet.  

Tarmens kanske viktigaste hälsofaktor är närvaron av de goda mjölksyraproducerade lactobacillerna. De mest kända goda bakterierna är säkerligen Lactobacillus Acidophilus. Dessa gör mycket nytta i tarmen, problemet uppstår dock när man stoppar dem i olika typer av livsmedel och kosttillskott. De har nämligen en mycket kort livslängd och förstörs i hög grad redan i magsäcken.

I Tarm-X Balans används istället vegetabiliskt Lactobacillus Sporogenes som är mycket motståndskraftig och når tarmen utan att förstöras. Detta kan förklara den mycket goda effekten som uppnåtts i kliniska studier.

För att de goda bakterierna skall frodas och föröka sig i tarmen krävs en rad olika faktorer. Tarm-X Balans innehåller därför en speciellt framtagen och patenterad resistent stärkelse – Hi-maize®. Detta ämne har nämligen i vetenskapliga studier visat sig kunna stimulera de goda tarmbakterierna och samtidigt undertrycka de farliga tarmbakterierna.
Stora vetenskapliga sjukhusstudier har gjorts på patientgrupper som givits  gamma oryzanol – ett ämne som är framextraheras från fullkornsris. Trots att patienternas magtarmbesvär var av olika typ blev nästan alla bättre efter de ätit gamma oryzanol. Det var lika effektivt som läkemedel, men utan dess biverkningar. Speciellt effektivt verkar gamma oryzanol vara på ”oroliga magar” och vid ökad magsyraproduktion.

För att ge en läkande effekt på tarmen är kolostrum tillsatt i Tarm-X Balans Detta är ett  ämne som återfinns i modersmjölk för att ge spädbarnet en väl fungerande tarm. Senare forskning har visat att det fungerar lika bra på vuxna!  

När man känner till bakgrunden till Term-X Balans är det lätt att förstå dess effektivitet.

NutriVision har säkerligen rätt när de påstår att det är den mest genomtänka magtarmprodukt som världen skådat. Den är dessutom helt fri från biverkningar, så varför inte ge din mage och tarm en ärlig chans till god hälsa! Det tjänar hela kroppen på!