_ Virilazer | Therm-X Energy | MyoForm-X | ProTargo | Lipolar | Tillbaka _

Therm-x Energy  

Nutrivision presenterar ett genombrott bland fettförbrännande produkter

Det finns ett antal produkter på marknaden som är framtagna för att öka värmebildningen och ämnesomsättningen i kroppen och därmed förhoppningsvis fettförbränningen. De kallas termogena produkter eller ”thermogenics” och innehåller en blandning av olika ämnen. De fungerar ibland ganska bra, men de är sällan eller aldrig optimala i sin sammansättning.

Ibland innehåller produkterna ämnen som motverkar varandra snarare än samverkar. Vissa ämnen ger biverkningar,och i enstaka vissa fall klassas de t o m som dopingsmedel. Även om produkterna inte ”käkar upp” musklerna, motverkar de en ökning av muskelmassan. De leder ofta till ”blodsockerras” 1-2 timmer efter intaget vilket begränsar deras användbarhet. Många användare klagar på, skakningar, insomningssvårigheter och ibland t o m oro i kroppen och ångest. Andra klagar på att de går upp i vikt efter avslutat ”kur”, Sist, men inte minst, finns problemet att effekten på fettförbränningen avtar efter ett par dagars användning.

Målet för NutriVision Research & Development AB vid utvecklingsarbetet var att ta fram en produkt som saknar dessa problem, och var effektivare än allt annat på marknaden. Resultatet blev Therm-X™ Energy – kanske världens mest genomtänkta kosttillskott.

Fettförbränningen styrs av flera faktorer, där de viktigaste stegen brukar vara en stimulering av olika enzymsystem (adenylatcyklas, cAMP, HSL, ATPas, 5-dejodinas och/eller frikopplingsproteiner). Stresshormonerna adrenalin och noradrenalin påverkar flera av dessa faktorer.

Koffein, men även efedrin, frisätter dessa stresshormoner som i sin tur ”jagar på kroppen” och ökar energiomsättning och fettförbränningen under en kort stund. På grund av biverkningarna (skakningar, oro) är detta dessvärre ingen bra lösning. På längre sikt börjar kroppens insulin t o m att fungera sämre vilket kan leda till sk jojo-bantning. Dessutom är koffein vanebildande vilket innebär att kroppen snabbt blir tillvand och kräver allt högre dos för att stimulera fettförbränningen. Ett högt innehåll av koffein gör att användaren inte kommer upp i de doser som övriga ingredienser kräver för att ge resultat. Therm-X™ Energy innehåller mindre istället endast 3 mg koffein per kapsel, vilket lyfter fram effekten av betydligt mer sofistikerade substanser såsom EGCg, piperin, forskalin, cinnamon, guggulsteron, gingeroler och quercetin.

Genom att istället använda substanser som verkar mer direkt på de aktuella enzymsystemen kan dosen ökas utan att biverkningar uppstår. Substanserna utvinns ur örter och kryddor och endast de bästa extrakten har använt i Therm-X™ Energy för att renodla de positiva effekterna. EGCG är utvunnen ur kinesiskt grönt te. Från Oolongté kommer polymera katechiner. Piperin framställs ur indiska pepparsorter (piper longum och piper nigrum). Kapsaicin kommer från Cayennepeppar och guggulsteron E och Z är framextraherade från den indiska plantan commiphora mukul.

Forskolin från den indiska plantan Coleus forskohlii är så unik och intressant att den fått intressantaste nya kosttillskottet i USA 2001 pg a dess förmåga att öka fettförbräningen och ”skydda” muskelmassan. För att ämnesomsättningen och termogenesen skall fungera under alla förhållanden är kalcium och fosfat tillsatt.

Efedrininnehållande produkter har nästan helt försvunnit från den svenska marknaden vilket är positivt. Många känner dock inte till att de flesta idrottsförbund klassificerar Citrus aurantium (synefrin) som doping. Therm-X™ Energy är dock helt fri från dopingsmedel.            

Faktaruta för dig som är vetenskapligt intresserad.

Exempel på några av tankarna bakom maximal fettförbränning:

Förutom att koffein ökar fettförbränning genom frisättningen av adrenalin och noradrenalin hämmar den fosfodiesteras (som normalt bryter ner cAMP). I Therm-X Energy är istället fosfodiesterashämmaren quercetin (en bioflavonoid) tillsatt – ett ”elegantare” sätt att öka mängden cAMP.

cAMP ökar fettförbräningen genom att stimulera HSL (hormonkänsligt lipas) som frisätter fettsyror från fettväven. cAMP stimuleras av adrenalin via beta-receptorer och adenylatcyklas. Beta-receptorer nedregleras dock snabbt. I Therm-X Energy är istället forskolin tillsatt. Denna substans stimulerar också cAMP, men inte via beta-receptorer och effekten blir därför kvarstående – ännu en ”elegant” lösning.

Kapsaicin stimulerar mitokondrier till ökad fettförbränning (via vanilliodreceptorer), men dessvärre nedreglerar den även Na/K-pumpen vilket minskar den basala ämnesomsättningen. I Therm-X Energy är därför piperin tillsatt som bryter hämningen av Na/K-pumpen. Piperin stimulerar även thyroideahormoner och fungerar antiinflammatoriskt.

Både grönt té och oolongté har vetenskaplig visat sig öka fettförbräningen hos människor. Deras verksamma substanser kallas katechiner, och gör att adrenlin fungerar bättre vid beta-receptorerna.. Forskare tror dock att katechinerna är lite annorlunda i oolongté (polymeriserade), varför de är effektivare per gram räknat. I Therm-X Energy finns för säkerhets skull bägge tésorterna.